Η ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΚΑΒΕΙΡΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!!!

Κάντε το Θέλημα σας, θα είναι το σύνολο του Νόμου!

Εν’ όψει της μεγάλης συνεργασίας με την The Gnostic Church of L.V.X. και τον μεγάλο Director P.J. Rovelli θα δημιουργηθεί η πρώτη Γνωστική Εκκλησία στην Ελλάδα. Είναι γεγονός. Φανταστείτε την Γνωστική Λειτουργία στα Ελληνικά!

Είμαστε ακόμα στην αρχή…

Τσεκάρετε τα site: http://www.gclvx.org/
και https://kaveirosgnosticchurch.wordpress.com/
Παρακαλώ όσοι θέλετε να συμετάσχετε σ’ αυτήν την πρωτοποριακή – Θελημική προσπάθεια πιο ενεργά να το δηλώσετε στο argentumastrum.gr@gmail.com ή να αφήσετε comment μέσω του site….

Προσωπικός εκπαιδευτής για τον καθένα από εμάς θα είναι ο ίδιος ο Rovelli…
Φιλιά (τριπλά πάντα!)

Για την Γνωστική Εκκλησία Ελλάδος «Κάβειρος»
Frater S.
Η Αγάπη είναι ο Νόμος, Αγάπη υπό το Θέλημα.

The First Greek Gnostic Church

Do what thou wilt shall be the whole of the Law

Beyond Faith lies the direct perception of the Divine!

     «Gnosis is Knowledge and Love combined with experience; action directed spontaneously & impeccably by the Will.»

     Gnosis would have no belief and no faith, but direct, conscious experience of the self and the world in which we live. This is a loaded statement, for to be conscious requires a strength of soul that has been rejected by western religion and replaced with faith and belief. That vital soul, the Logos is not inherent but must be forged by one’s deliberate effort. This is the cornerstone that the builders rejected and upon this we build the vital soul. Heretofore, the religions of the world have been telling us all about what allegedly happens to our souls after we die; using a host of false images that offer a vague consolation for the pain and suffering that comes to us in life.  Its as if these could not be but the shadow of a greater joy. With these darker and sometimes frightening images, they’ve convinced generations for millennia that they possessed the knowledge of what happens to our soul after we die.  Yet they’ve had little to say of how to exercise that soul while we’re alive. Schizophrenia is diagnosed when an individual cannot distinguish between the false images in his or her head and images in the world. When this condition becomes but so chronic, it becomes the very definition of a mental disorder. When it is selective we call it faith; a faith that is but the obscuration of the knowledge of self, the Logos that congeals the soul and makes us whole human beings.

«To us, every phenomenon is an Act of Love, every experience is necessary, is a Sacrament, is a means of Growth. Hence, ‘…existence is pure joy;…’ (AL II, 9) ‘A feast every day in your hearts in the joy of my rapture! A feast every night unto Nu, and the pleasure of uttermost delight!’ (AL II, 42-43).»
—The Master Therion Magick Without Tears, Ch.VIII

L.V.X. on the spiritual plane is reflected as light on the physical plane of existence.  It is the very aethyr that enjoins the soul and connects us each, individually to each other.  Of this marvelous magnificance, Eliphas Levi observes:

It is through this Force that all the nervous centres secretly communicate with each other; from it–that sympathy and antipathy are born; from it–we have our dreams; and that the phenomena of second sight and extra-natural visions take place…Astral Light [acting under the impulsion of powerful wills] … destroys, coagulate, separates, breaks, gathers in all things…God created it on that day when he said: «Fiat Lux!» … It is directed by the Egregores, i.e., the chiefs of the souls who are the spirits of energy and action.

«I do not mind a background of love properly subordinated to the true interest of life…
It is the sacrament by which man enters into communion with God.»
-The Master Therion Confessions, Ch.61

Love is the law, love under will.–AL.I:57