ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ Α.’.Α.’. — Argentum Astrum

ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ Ι. Ο κόσμος προοδεύει με την αρετή της εμφάνισης των Χριστών (διάνοιες). ΙΙ. Οι Χριστοί (διάνοιες) είναι άντρες με υπέρ-επίγνωση του υψηλότατου βαθμού. ΙΙΙ. Η υπέρ-επίγνωση του υψηλότατου βαθμού είναι εφικτή με γνωστές μεθόδους. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας την πεμπτουσία γνωστών μεθόδων προκαλούμε την πρόοδο στον κόσμο. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Ι. Η Θεολογία είναι επουσιώδης, […]

via ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ Α.’.Α.’. — Argentum Astrum

Advertisement